Tuyển sinh sau đại học

Thông báo kết quả Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

13 Tháng Mười Một 2015

                                                                                       BBT

 

Ngày 11/11/2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Tuấn Nam và học viên Trần Phương Thảo khóa III (2013 - 2015) chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc; học viên Lê Ngọc Chiến và học viên Nguyễn Trần Thế Hiệp khóa I (2013 - 2015) chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Kết thúc buổi bảo vệ, các luận văn được Hội đồng nhất trí và thông qua với kết quả như sau:

Đề tài

Điểm số

Xếp loại

Dạy học hát dân ca Thái tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Học viên: Nguyễn Tuấn Nam - NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Bình Định

8,3

Giỏi

Dạy học hát dân ca ở Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, quận Hà Đông - Hà Nội

Học viên: Trần Phương Thảo - NHDKH: TS. Ngô Thị Nam

9,1

Xuất sắc

Quản lý hoạt động văn hóa - thể thao của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Học viên: Lê Ngọc Chiến - NHDKH: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

9,2

Xuất sắc

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di tích đình So (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội)

Học viên: Nguyễn Trần Thế Hiệp - NHDKH: TS. Đinh Gia Lê

8,3

Giỏi

 

Một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Tuấn Nam gồm 05 thành viên: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch, PGS.TS. Vũ Hướng – Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Hoài Thu - Ủy viên, TS. Ngô Thị Nam - Thư ký

 

Học viên Nguyễn Tuấn Nam trả lời câu hỏi của Hội đồng

 

Học viên Trần Phương Thảo trong phần trình bày đề tài luận văn Thạc sĩ

 

TS. Ngô Thị Nam – Người hướng dẫn khoa học đọc bản nhận xét đề tài luận văn của học viên Trần Phương Thảo

 

Học viên Lê Ngọc Chiến trình bày đề tài luận văn Thạc sĩ của mình

 

Tân Thạc sĩ Lê Ngọc Chiến chụp ảnh cùng đơn vị công tác - Phòng Hành chính tổng hợp, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Trần Thế Hiệp gồm 05 thành viên: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa – Chủ tịch, TS. Đỗ Quang Minh – Phản biện 1, TS. Lê Thị Thu Hà - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Ủy viên, TS. Trần Đình Tuấn - Thư ký

 

Học viên Nguyễn Trần Thế Hiệp trong phần trình bày đè tài luận văn